Μήνας  Ενημέρωσης  και  Ευαισθητοποίησης  για τον Καρκίνο του ...

Η Δράση ΕΚΟ («Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών») δημιουργήθηκε ...

Συνεχίζοντας το μεγάλο έργο που επιτελεί το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό σωματείο στη Νοτιοδυτική Ελλάδα, την ...

Αίθουσα «Αίγλη» Veso Mare Ακτή Δυμαίων 17, Πάτρα 22-24 Μαρτίου 2019 Η μεγάλη συνάντηση του Stratego ξεκινά πάλι στην ...
That's All